Vi erbjuder

Restaurangproffsens vision är att alltid kunna erbjuda kompetent personal till både kortare och längre uppdrag. Vi verkar inom områdena:

Personalförsörjning
Det finns många orsaker till att man kan behöva förstärka laget. Sjukdomar, ledigheter, tillfälliga arbetstoppar med mera. Till Restaurangproffsen kan ni med förtroende vända er om ni behöver tillgång till kökschefer, kockar eller kallskänkor.

Vi kan erbjuda personal med kort varsel till både korta och långa uppdrag.

Management och utveckling
Har ni problem att få verksamheten att gå ihop? Hittar inte kunderna till er?

Kontakta oss så kan vi hjälpa till att utveckla ert restaurangkoncept och ert erbjudande till era gäster. Tillsammans med er vänder vi på alla stenar, analyserar organisation och arbetssätt, menyer, inköpskanaler mm. Sedan skapar vi en åtgärdsplan för att vända trenden på er verksamhet där vi även kan vara med och stötta med personal och utbildning.

Vi har personal med erfarenhet av att leda restaurangverksamhet, konceptutveckling, mentorskap och mycket annat.

Om det är frågan om till exempel ett ägarbyte så jobbar vi normalt med att analysera verksamheten. Sedan skapar vi tillsammans med er en åtgärdsplan där det finns med förslag till menyer, schemaläggning, utbildning, personalresurser, marknadsföringsåtgärder med mera.

Internkontroll
Det är höga krav på livsmedelskontroll i restaurangbranschen. Som krögare måste man dokumentera och ha koll på livsmedel genom hela processen från mottagning till dess porslinet är diskat.

Vi har erfarenhet från att bygga upp kvalitetssystem för internkontroll med flödesplaner och dokumentation för att klara kraven. Vi har genomgått haccp-utbildning för att kunna genomföra faroanalyser och arbeta med livsmedel på ett säkert sätt.

Utbildning
Vi erbjuder företagsanpassad utbildning.