Dataskyddsförordningen (GDPR)

Hur vi behandlar din personliga information

När du är kund hos oss så lämnar du ifrån dig information om dig själv. Var du bor, telefonnummer, vilken e-postadress du har, avtalsinformation etc. Vissa av våra kunder undrar vad vi gör med informationen och här beskriver vi hur vi arbetar med information. Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna sida beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Vi är personuppgiftsansvariga i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Grunden i allt vi gör är att alltid behandla våra kunder som vi själva vill bli behandlade.

Hur vi hanterar dina uppgifter

Affärssystem

När vi tecknat ett avtal med ditt företag läggs information in i vårt affärssystem. I affärssystemet hanteras kundinformation, fakturering och bokföring. Det är bara vi och vår bokföringsbyrå/revisor som har tillgång till systemet och ingen bearbetar dina uppgifter utom vi.

E-post

Vi använder Google for business för vår mailkorrespondens. När du skickar mail till oss så sparas mailen i Googles datacenter. Vi sparar all korrespondens för att snabbt kunna ge svar om liknande ärenden skulle återkomma.

Facebook

Vi använder Facebook för att marknadsföra vårt företag. På Facebook publicerar vi kort information och ibland även bilder för att berätta på vilka företag vi jobbar för tillfället.

Därför sparar vi information

Vi sparar information för att bland annat uppfylla lagkrav inom vår verksamhet. Vi behöver kunna redovisa underlag för skattemyndigheten. När kundengagemanget avslutas avvecklas all information från våra system om det inte finns lagkrav att informationen ska sparas.

Information till andra aktörer

Vi lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan. Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Dina rättigheter

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella eller att vi helt tar bort dem. Du har även rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller Datainspektionen.

Restaurangproffsen i Luleå AB
Vintervägen 16
974 41 Luleå

Så kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.